Algemene voorwaarden: Pechbijstand voor de Volkswagen ID.-familie

Om het even wanneer – en bijna overal in Europa. Bij pech, een ongeval, vandalisme of (onderdelen-)diefstal dekt de Mobiliteitsgarantie voor de ID.-familie van Volkswagen de organisatie en kosten1 van de beschreven diensten, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan2.

1Opgelet: betalingen voor niet-benutte diensten zijn niet mogelijk.
2Volkswagen behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen of aanpassingen door te voeren aan de inhoud van zijn Mobiliteitsgarantie.

Diensten

 • Telefonische bijstand via ons callcenter
 • Reparaties ter plaatse
 • Ondersteuning voor het opladen van de hoogspanningsbatterij en 12-voltbatterij
 • Wanneer de aandrijfbatterij leeg is, brengt Pechbijstand de auto naar het dichtstbijzijnde oplaadstation
 • Slepen van de gedekte wagen
 • Repatriëring van het voertuig
 •  Voertuigrecuperatie
 • Transportkosten
 • Vervangende mobiliteit (bv. taxi, deelwagen, openbaar vervoer, vervang- of huurwagen) of kosten om de reis voort te zetten of terug te keren per trein, vliegtuig of ferry bijvoorbeeld
 • Verblijfskosten
 • Bewaarkosten bij slepen naar een depot of erkende servicepartner
 • Bijstand na vandalisme waardoor het onmogelijk of verboden is om de reis voort te zetten
 • Bijstand na diefstal van voertuigonderdelen of het volledige voertuig, waardoor het onmogelijk of verboden is om de reis voort te zetten

 

Algemene voorwaarden

1. Gedekte voorvallen

De voordelen worden geleverd als de bestuurder (m/v/x)3 van de rechthebbende wagen niet kan of mag rijden door pech, een ongeval, een zelf veroorzaakt incident, (onderdelen-)diefstal of vandalisme.

3Dit verwijst steeds naar de mannelijke, vrouwelijke en andere genders. Om het leesgemak te verzekeren, wordt in de volgende tekst steeds de mannelijke vorm gebruikt. U kunt de gepaste vorm in gedachten toevoegen.

Alle andere voorvallen naast technische defecten, zoals zelf veroorzaakte pech, ongevallen (onderdelen-)diefstal of vandalisme komen in aanmerking voor de diensten beschreven in deze algemene voorwaarden. Voor schade veroorzaakt bij de levering van Diensten, waarvoor een claim kan worden opgesteld tegen de dienstverlener, verwijzen we naar de contactpersonen voor claimbeheer bij ARC Europe.

ARC Europe levert alle bijstandsdiensten in naam van Volkswagen AG.

De rechten die aan de begunstigde van de Mobiliteitsgarantie worden verleend, vullen de rechten van de statutaire garantie aan. De garantie gaat nooit ten koste van de statutaire rechten van de begunstigde als koper van de wagen bij defecten ten opzichte van de verkoper van de wagen en mogelijke claims onder de Wet op de Productaansprakelijkheid ten opzichte van de garant als constructeur van de wagen.

2. Gedekte personen

De diensten van de Pechbijstand gelden voor de bestuurder en alle andere personen in de auto op het moment van de pech of het ongeval, waarbij het aantal zitplaatsen vermeld op het inschrijvingsbewijs van de wagen als maximum geldt. Lifters en betalende passagiers zijn uitgesloten.

3. Gedekte voertuigen

De diensten van de Pechbijstand worden geleverd voor voertuigen uit Volkswagens ID.-familie, die worden gebruikt in het kader van een aankoop, leasingcontract of langetermijnverhuur.

Voertuigen die eigendom zijn van de politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsdiensten of voertuigen voor commercieel personenvervoer zijn niet gedekt. Taxi’s, huur- en rijschoolwagens en voertuigen die eigendom zijn van postdiensten komen enkel in aanmerking voor telefonische hulp, reparaties ter plaatse en sleepdiensten. Taxi’s en rijschoolwagens die privé worden gebruikt, zijn echter wel volledig gedekt.

Fleetwagens worden in principe volledig gedekt volgens deze algemene voorwaarden. Als fleetwagens als huurwagens worden gebruikt, gelden echter de beperkingen voor huurwagens.

 Het recht op bijstand geldt enkel voor voertuigen geregistreerd in het toepassingsgebied (zie punt 4 hieronder).

4. Toepassingsgebied

De diensten van de Pechbijstand worden geleverd in de volgende landen: Andorra (AND), Wit-Rusland (BLR), België (BEL), Bosnië-Herzegovina (BIH), Bulgarije (BGR), Denemarken (DNK), Duitsland (DEU), Estland (EST), Finland (FIN), Frankrijk (FXX), Gibraltar (GIB), Griekenland (GRC), Ierland (IRL), IJsland (ISL), Italië (ITA), de Canarische Eilanden (IC), Kroatië (HRV), Letland (LVA), Liechtenstein (LIE), Litouwen (LTU), Luxemburg (LUX), Monaco (MCO), Montenegro (MNE), Nederland (NLD), Noord-Macedonië (MKD), Noorwegen (NOR), Oostenrijk (AUT), Polen (POL), Portugal (PRT), Roemenië (ROU), de Republiek San Marino (SMR), Zweden (SWE), Zwitserland (CHE), Servië (SRB), Slowakije (SVK), Slovenië (SVN), Spanje (ESP), Tsjechië (CZE), Hongarije (HUN), het Verenigd Koninkrijk (UK), Guernsey (GGY), Jersey (JEY), het eiland Man (IMN), en Vaticaanstad (VAT).

5. Looptijd van de Pechbijstand

De garantie begint te lopen op het moment dat de garant of erkende Volkswagen-partner het voertuig aflevert aan de eerste koper of op de dag van de eerste inschrijving, naargelang wat zich het eerst voordoet, en blijft drie jaar geldig op voorwaarde dat het onderhoud werd uitgevoerd door een Volkswagen Servicepartner volgens de voorschriften van de constructeur. Los daarvan begint de garantie te lopen zodra het voertuig door een erkende Volkswagen-partner geleverd, ingeschreven of gebruikt wordt in het toepassingsgebied beschreven in punt 4.

De Mobiliteitsgarantie is gekoppeld aan het voertuig. Indien het voertuig wordt verkocht, verklaart de garant zich akkoord met het feit dat de koper de Mobiliteitsgarantie mee overneemt.

6. Pechbijstandsdiensten

6.1. Telefonische bijstand via ons callcenter

De eerste stap naar pechbijstand voor een wagen uit de Volkswagen ID.-familie is steeds het contact met ons callcenter. Op basis van de informatie die hier beschikbaar is, beslist het callcenter of het probleem telefonisch kan worden opgelost of andere interventies vereist.

6.2. Pechbijstand, slepen en recuperatie

De pechbijstand wordt geleverd door het callcenter en indien nodig ter plaatse. Als het voertuig niet kan worden gerepareerd op de plaats van het incident, laten wij het op onze kosten naar de dichtstbijzijnde erkende servicepartner slepen. Ook bij problemen met het opladen van de batterij voorzien we hulp, ongeacht of ze te wijten zijn aan de stekker, het stopcontact, de laadklep, de kabel of randonderdelen.

Wanneer de aandrijfbatterij leeg is, brengt Pechbijstand de auto naar het dichtstbijzijnde oplaadstation of een oplaadstation aan de werkplek of woning van de eigenaar, en dat binnen een straal van 50 kilometer.

Na schatting van de reparatietijd moet het callcenter conform de belangen van de klant beslissen of de klant zolang kan wachten (reparatie terwijl u wacht) of een alternatieve vorm van mobiliteit en/of verblijf krijgt.

Als het voertuig eerder moet worden gerecupereerd, wordt dit georganiseerd, uitgevoerd en betaald.

6.3. Bewaarkosten

Bewaarkosten (parkeerkosten) voor het voertuig bij een erkende servicepartner of een depot zijn inbegrepen.

6.4. Alternatieve mobiliteit

Bij alle gedekte voorvallen waarbij men de bestuurder niet kan garanderen dat hij verder kan rijden met de wagen die pechbijstand nodig heeft, worden de volgende diensten georganiseerd en betaald op basis van de individuele situatie van de klant:

 • de kosten van vervangende mobiliteit in de vorm van een taxi, dienst voor personenvervoer, openbaar vervoer, een deelwagen, een huurfiets enz. met een maximum van 150 euro per geval (bestuurder en alle passagiers), exclusief btw.
 • er wordt een vervangwagen geleverd voor de duur van de noodzakelijke reparaties of een maximum van drie werkdagen plus weekends en wettelijke verlofdagen.
 • de kosten van een treinticket in tweede klasse of een vliegtuigticket in economy class als een treinrit meer dan zes uur duurt, inclusief redelijke combinaties van beide voor de terugreis naar het domicilieadres of voor de voortzetting van de reis naar de oorspronkelijke bestemming, en dat met een maximum van € 500 excl. btw per geval (bestuurder en passagiers). Kosten die hoger liggen dan dit bedrag moeten door ons callcenter worden goedgekeurd alvorens de diensten worden gebruikt.

De vervangwagen zal maximaal overeenstemmen met de klasse van het betrokken voertuig en moet ofwel worden geleverd door de erkende servicepartner waar de wagen van de klant wordt gerepareerd ofwel indirect door het callcenter. Een elektrische wagen behoort niet tot de mogelijkheden. Bijkomende kosten voor de vervangwagen zoals brandstof, elektriciteit, tolwegen enz. zijn voor rekening van de bestuurder.

De bestuurder moet beantwoorden aan de vereisten van het verhuurbedrijf met betrekking tot leeftijd, rijbewijs, brandstofvoorschot en creditkaart.

Voor diensten die niet zijn inbegrepen, sluit de bestuurder de huurovereenkomst af in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening. Inbegrepen diensten zijn de dagelijkse huurvergoeding, inclusief verklaring van afstand bij ongevalschade, diefstalbescherming en aansprakelijkheidsdekking voor derden, gratis onbeperkt aantal kilometers, kosten aan spoorstations, luchthavens en buiten de openingsuren ‘s nachts en in het weekend, evenals winterbanden indien wettelijk verplicht.

Internationale eenrichtingsverhuur (drop-off) van de huurauto is beperkt tot een maximum van € 1.250 excl. btw.

Noch de betaling van Super Collision Damage Waiver (SCDW) noch kosten voor accessoires zoals navigatie, kinderzitjes, sneeuwkettingen enz. zijn inbegrepen.

6.5. Verblijfskosten

Verblijfskosten inclusief ontbijt worden vergoed tot een maximum van € 150 excl. btw per persoon per nacht voor maximaal drie nachten indien de verzekerde zich op meer dan 100 kilometer van zijn domicilieadres bevindt.

7. Bijkomende dienst in het buitenland: voertuigrepatriëring bij overschrijding van de max. tijdswaarde

Transport van het niet-gerepareerde voertuig van de plaats van de schade naar de erkende servicepartner bij de woonplaats van de bestuurder of naar een door de bestuurder gekozen erkende servicepartner, indien het gedekte voertuig waarschijnlijk niet binnen drie werkdagen kan worden gerepareerd. De beslissing om het voertuig te repatriëren en de kosten terug te betalen moet vooraf door het Callcenter worden goedgekeurd.

8. Niet-gedekte voorvallen

a) Voorvallen die te wijten zijn aan onderhoudswerken en/of reparaties die niet volgens de voorschriften van de constructeur werden uitgevoerd of aan wisselstukken of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door Volkswagen AG

b) Voorvallen veroorzaakt door het feit dat de koper de gebruiksvoorschriften van het aangekochte voorwerp niet heeft nageleefd (bedieningsinstructies, service), inclusief de niet-uitvoering van het voorgeschreven onderhoud

c) Voorvallen als gevolg van deelname aan races, rally’s en vergelijkbare competities of trainingsritten met het gedekte voertuig, met inbegrip van opleidingen voor racepiloten, driftcursussen en rijveiligheidsstages

d) Voorvallen als gevolg van oorlog (risico’s), revolutie, rebellie, stakingen, machtsgrepen, piraterij, natuurrampen, terrorisme, burgeropstanden, oproer, dwang door overheidsautoriteiten of officieel verbod

e) Voorvallen als gevolg van het bewust begaan of trachten te begaan van misdaden of misdrijven

f) Voorvallen als gevolg van dronkenschap en drug- of medicijngebruik

g) Voorvallen als gevolg van de beschadiging of vernieling van voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden of door de verzekerde worden vervoerd

h) Kosten voor de inzet, reiniging en opruiming op de plaats van het ongeval of de pech

i) Voorvallen zoals diefstal of verlies van voorwerpen die zich in of op het voertuig bevinden, in geval van pech, ongeval of tijdens het transport

j) Directe of indirecte schade en gevolgschade, namelijk winstderving of verlies van inkomsten, gemiste trein of vlucht of ferry of gemist concert enz.

k) Vrijwillige betalingen (bv. fooien)

l) Vervanging van voorwerpen die in het voertuig zijn ingesloten of achtergelaten

m) Pech veroorzaakt door een defect aan een aanhangwagen die wordt gesleept door het toegelaten voertuig of door een voertuig dat geen aanhangwagens mag slepen

n) Voorvallen als gevolg van grove nalatigheid, voorbedachte rade, bedrog of opzettelijk wangedrag van de begunstigde

o) Brand die van buitenaf op het voertuig inwerkt

p) Nucleaire reactie, straling of radioactieve besmetting, bacteriologische en chemische besmetting

q) Voorvallen veroorzaakt door een bestuurder zonder rijbewijs of een bestuurder die niet bevoegd is om het voertuig te besturen

r) Voorvallen als gevolg van vluchtmisdrijf (doorrijden na een ongeval)

s) Voorvallen veroorzaakt door het feit dat de bestuurder van het gedekte voertuig een stoplicht heeft genegeerd

t) Voorvallen die zich hebben voorgedaan terwijl het gedekte voertuig is voorzien van een export-, transit-, test- of handelaarsplaat

u) Voorvallen op niet-openbare wegen zoals stranden, bospaden, bergwegen en beken

9. Engagementen in geval van voorvallen zoals pech, ongeval, schade, diefstal enz.

Het Callcenter moet in ieder geval onmiddellijk worden ingelicht. Indien de begunstigde niet direct contact opneemt met het Callcenter, vervalt de verplichting tot interventie. Het Callcenter zal de noodzakelijke maatregelen organiseren of gelasten en de daaruit voortvloeiende kosten zullen binnen de vastgestelde grenzen worden vergoed.

Indien de rechthebbende door omstandigheden toch genoodzaakt is zelf maatregelen te treffen, kan hij de originele kwitanties van de geclaimde uitkeringen uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door het Callcenter indienen ter verificatie.

Stuur alle documentatie elektronisch naar
 claims.management@arceurope.comOpens a mail link

Indien nodig kan een verslag van een overheidsinstantie worden gevraagd.

10. Plichtsverzuim

Indien de vereiste verplichtingen inzake melding, informatie of gedrag bewust werden geschonden, kunnen de uitkeringen dienovereenkomstig worden verminderd, tenzij de begunstigde bewijst dat de contractbreuk geen invloed heeft gehad op het ontstaan, de omvang of de vaststelling van het verlies.

11. Bijkomende rechten

Deze Mobiliteitsgarantie laat geen claims toe die verder gaan dan de hier opgesomde prestaties. Vorderingen op basis van opzettelijke daden of grove nalatigheid door de Garant en zijn plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers en vorderingen voor letsels, overlijden of gezondheid blijven onaangetast.

12. Recht van subrogatie

Bij een ongeval worden geen uitkeringen gedaan uit hoofde van deze overeenkomst indien en in de mate dat een derde (wettelijke aansprakelijkheid, vrijwillige of verplichte verzekering) in beginsel gehouden is uitkeringen te betalen voor dezelfde schade. Indien ondanks voornoemde bepaling voor dezelfde schade uitkeringen zijn gedaan, worden deze geacht een voorschot te zijn en draagt de begunstigde zijn vorderingen op de derde in zoverre over aan de dienstverlener en machtigt hij de dienstverlener tevens deze vorderingen door middel van een incassobureau bij de derde te doen gelden en te aanvaarden door verrekening met de uitkeringen.

13. Definities

Begunstigde

De persoon die recht heeft op de bijstandsdiensten bepaald in deze algemene voorwaarden.

Pech

Pech is een storing in het gedekte voertuig die het onmogelijk maakt om de reis voort te zetten vanuit het perspectief van de klant. Dat omvat ook zelf veroorzaakte situaties met betrekking tot het voertuig zoals een lege of bijna lege aandrijfbatterij.

Ongeval

De term ‘ongeval’ verwijst naar schade aan het gedekte voertuig, veroorzaakt door een plotseling optredend voorval of een van buitenaf komend gewelddadig voorval dat de voortzetting van de reis onmogelijk of onwettig maakt. Ook marterschade valt hieronder.

Diefstal

Diefstal van onderdelen of het volledige voertuig die het onmogelijk of onwettig maakt om de reis voort te zetten, is een schade veroorzaakt door (pogingen tot) diefstal, diefstal met het oog op gebruik of beroving, maar niet door verduistering.

Vandalisme

Pechbijstand komt ook tussenbeide wanneer het gedekte voertuig opzettelijk werd beschadigd of vernield uit irrationele en zinloze vernielzucht, zodat verder reizen niet meer mogelijk of verboden is.

Erkende servicepartner

Erkende servicepartners zijn de servicebedrijven die als dusdanig door de officiële invoerder zijn aangewezen om service- en onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit te voeren aan wagens uit Volkswagens ID.-familie.

 14. Dienstverlener

Leden en contractuele partners van ARC Europe die de diensten voor dit contract leveren.