Een bergweg – recyclage met het oog op duurzaamheid bij VW

Recycleren en terugbrengen bij Volkswagen

Gecertificeerde recyclagebedrijven zorgen ervoor dat 95% van uw wagen wordt gerecycleerd en gerecupereerd.

Heeft uw Volkswagen bijna het einde van zijn levensduur bereikt? Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden als fabrikant en nemen onze producten terug zodra ze het einde van hun levensduur hebben bereikt. Kom meer te weten over het recyclageproces en de wettelijke voorwaarden voor het gratis inleveren van voertuigen en batterijen aan het einde van hun levensduur en van gebruikte elektrische en elektronische toestellen.

Een weg boven een waterlichaam dat naar de bergen leidt
Recyclage

Recyclagegerichte constructie

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van onze volledige procesketen en beïnvloedt dus de productplanning, de productie en de recyclage van een voertuig. De maatregelen dragen bij tot milieubehoud, want ze helpen bijvoorbeeld hulpbronnen te sparen.

Maatregelen geïmplementeerd tijdens voertuigontwikkeling

Al in de ontwikkelingsfase van uw nieuwe Volkswagen worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het voertuig op een milieuvriendelijke manier gerecycleerd kan worden zodra het aan het einde van zijn levensduur is gekomen.

Gerecycleerd materiaal bij Volkswagen

Ons doel bestaat erin ons verbruik van nieuwe grondstoffen te verminderen. Daarom maken we gebruik van gerecycleerd materiaal bij de productie van onze voertuigen, bv. plastic gerecycleerd materiaal dat gemaakt is van afval of schroot uit de productiefase. Dit maakt slechts een klein onderdeel uit van het nieuwe voertuig.

Consistente kwaliteit

Zowel de nieuwe producten als het gerecycleerde materiaal voldoen aan onze hoge standaarden. We maken uitsluitend gebruik van gerecycleerd materiaal van hoge kwaliteit dat, voordat het wordt ingezet, wordt onderworpen aan strenge testen.

Het gebruik van plastic gerecycleerd materiaal geïllustreerd aan de hand van twee modellen
Een rode VW Golf 8

Golf 8

We illustreren het gebruik van plastic gerecycleerd materiaal op en in de Golf 8.

Une VW ID.4Een VW ID.4

ID.4

Ontdek hier welk plastic gerecycleerd materiaal wordt gebruikt in de ID.4 en hoe het zich verhoudt.

Zonnestralen breken door de bladen van een boom

Het recyclageproces

Een originele batterij van Volkswagen
Batterijen terugbrengen en recycleren

Batterijen horen niet thuis bij het huisafval. Lees hier wat u moet doen met batterijen aan het einde van hun levensduur.

Inlevering en recyclage van elektrische en elektronische toestellen aan het einde van hun levensduur

Wij informeren u graag over uw rechten en plichten bij het afdanken van oude elektrische of elektronische toestellen.

Symbool van een afvalbak met een streep erdoor – correcte afdanking