Volkswagen and other scrapped cars after returning, ready for recycling

Oorsprong grondstoffen: 95% van uw Volkswagen kan worden gerecycleerd en verwerkt.

 

 

 

 

Staat uw Volkswagen een terminale ontmanteling te wachten? Gecertificeerde recyclingbedrijven zorgen ervoor dat uw auto voor 95% wordt gerecycleerd en verwerkt. Hier verneemt u meer over het verwerkingsprocedé en de wettelijke voorwaarden van een kosteloze terugname.

Autobouw met het oog op recycling.

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het hele procedé van het oude voertuig.

 • Productplanning
 • Productie
 • Verwerking

Deze doelstelling vereist al bij de ontwikkeling van uw nieuwe Volkswagen talrijke ingrepen en maatregelen. Zij dragen tijdens de productie en het gebruik bij tot het ontzien van het milieu door het uitsparen van natuurlijke hulpbronnen.

Informatie

 • Er wordt verzekerd dat alle werkvloeistoffen nadien uit het afgedankte voertuig volledig worden verwijderd en demonteerbare onderdelen worden ontmanteld.
 • Het vermijden van schadelijke stoffen maakt deel uit van de milieudoelstellingen van de technische ontwikkeling.
 • Het gebruik van gerecycleerde materialen is voor vele, veiligheidsirrelevante onderdelen goedgekeurd wanneer ze aan dezelfde kwaliteitsvoorwaarden voldoen als de primaire materialen.
 • Alle onderdelen uit kunststof worden volgens een internationaal geldende ISO-normering gemarkeerd om een zuivere identificering mogelijk te maken.
Visualization of recycled materials as components using the current VW Polo model

Gerecycleerde materialen

Gerecycleerde materialen kunnen in de huidige Polo o.a. bij de volgende onderdelen worden ingezet:

 1. Basiscorpus deurbekleding
 2. Koffervloer
 3. Bekleding wielbehuizing
 4. Drempellijst
 5. CW-vloerbekleding
 6. Vloer
 7. Wielkasten
 8. Lichtmodule
 9. Bescherming distributieriem

Recyclingproces

1
Terugname

De voorwaarden

Om het even wanneer uw Volkswagen voor het eerst werd ingeschreven vanaf 1 januari 2007 kunt u hem op erkende plaatsen kosteloos teruggeven. Voor de kosteloze terugname gelden volgende wettelijke voorwaarden:

 • uw Volkswagen was minstens een maand voor de ontmanteling in de EU toegelaten.
 • uw Volkswagen is volledig. D.w.z. hij beschikt over alle wezenlijke onderdelen en componenten (inclusief motor, aandrijving, besturingssystemen en alle andere onderdelen).
 • uw Volkswagen is niet geladen met afval of voertuigvreemde onderdelen.
 • u geeft uw Volkswagen terug samen met het originele inschrijvingsbewijs of een vergelijkbaar EU-inschrijvingsdocument. In ruil daarvoor ontvangt u het ontmantelingsbewijs dat voor de uitschrijving van het voertuig (definitieve ontmanteling) aan de bevoegde overheid wordt voorgelegd.
Front view of an older car without license plate, ready for a free-of-charge return
2
Voorbehandeling

Vervolgens wordt uw oude voertuig voorbereid voor de ontmanteling. Verwijderde onderdelen respectievelijk vloeistoffen worden gescheiden ingezameld en kunnen opnieuw worden gebruikt, gerecycleerd of verwerkt.

 • De batterij wordt verwijderd.
 • Airbags en gordelspanners worden geneutraliseerd.
 • Alle werkvloeistoffen worden verwijderd (brandstof, motor-, aandrijvings- en schokdemperolie, remvloeistof, koelstofvloeistof, koelmiddel uit de klimaatregeling).
Some blue barrels for liquids, which are stacked sideways on top of each other
3
Demontage

Na het demonteren van bepaalde onderdelen kan het rechtstreeks verder leiden naar de recyclage- en ontmantelingskringloop plaatsvinden. In de voertuigpers wordt het voertuig samengedrukt en daarmee is het klaar voor de shredder.

 • Katalysatoren worden verwijderd om de edelmetalen platina, palladium en rhodium terug te winnen.
 • Wielen en banden worden gedemonteerd.
 • Onderdelen en krachtbronnen worden ontmanteld om te worden hergebruikt.
 • Het demonteren van kunststofonderdelen voor de grondstoffenrecyclage hangt af van de op de markt voorhanden vraag naar gerecycleerde materialen.
A compressed red car prepared for the shredder
4
Shredder

Het voorbehandelde restkoetswerk wordt in de shredder in vuistdikke stukken gesneden en vervolgens in meerdere materiaalgroepen met behulp van een meerfasige sortering opgedeeld.

 • Luchtscheiding
 • Magneetscheiding
 • Wervelstroom

Metaalschroot dat opnieuw ingezet kan worden maakt 75% van het voertuig uit.

 • Ijzer en staal dienen als grondstof voor hoogwaardig staal.
 • Non-ferrometalen zoals koper, aluminium en zink worden bij de zware schrootfracties gesorteerd en verder verwerkt.
 • De lichte schrootfracties betreffen onder andere de stoelen van uw oude voertuig.
Detailed view of a part of the shredder that will separate VW materials into several material groups
5
Post-shreddertechnologie

De shredderresten (lichte schrootfracties en non-ferrometalen, zware schrootfracties) bevatten nog waardevolle organische grondstoffen. In het post-shredderproces (zoals het Volkswagen-Siconproces) worden de resten verder verkleind, van elkaar gescheiden en zodoende kunnen ze opnieuw worden verwerkt.

 • Veredeld shreddergranulaat uit harde kunststof kan bij de fabricage van staal als vervanging voor zware olie respectievelijk steenkoolstof gebruikt worden.
 • Shreddervloeistoffen uit textielweefsel en stoelschuim kunnen als drainagehulpmiddel voor zuiveringsslib hoogwaardige steenkoolstof vervangen.
 • Shredderzand uit glas, roest en lakresten kan na verder verwerking als bouwmateriaal worden gebruikt.
VW shredder residues on an assembly line