Optimale fiscaliteit

Nieuwe fiscale regels: wat verandert wanneer?

De regel is duidelijk: vanaf 2026 genieten enkel emissievrije bedrijfswagens nog van een fiscaalvriendelijk regime. Wat betekent dit concreet voor u als vlootbeheerder?

Uw werknemer kiest voor een emissievrij bedrijfsvoertuig
Uw werknemer kiest voor een niet-emissievrij bedrijfsvoertuig
Fiscale aftrekbaarheid plug-in hybrids

Uw werknemer kiest voor een emissievrij bedrijfsvoertuig

Aftrekbaarheid:
Bestelt u voor 1 januari 2027 een emissievrij voertuig (ook wel Zero Emission Vehicle of ZEV genoemd, dit wil zeggen: batterij-elektrisch en op waterstof aangedreven)? Dan blijft dat 100% fiscaal aftrekbaar.

Bestelt u na 1 januari 2027 een emissievrij voertuig, dan neemt de aftrekbaarheid ervan de daaropvolgende jaren geleidelijk aan af. Vanaf 2031 bedraagt de aftrekbaarheid nog 67,5%.

CO2-bijdrage:
Voor een emissievrij voertuig dat voor 1 juli 2023 wordt besteld, betaalt u de minimale CO2-bijdrage. Die komt uit op 20,83 euro per maand (x 1,322 index in 2021 – jaarlijks herzienbaar). De minimale CO2-bijdrage blijft van toepassing tot en met 2025.

Vanaf 2026 zal de bijdrage geleidelijk aan worden verhoogd om uit te komen op 31,15 euro per maand in 2028 (x index in 2028). Dit komt neer op een stijging met 50% ten opzichte van de situatie van 2021.

Uw werknemer
kiest voor een 
niet-emissievrij
bedrijfsvoertuig

Zowel de aftrekbaarheid als de CO2-bijdrage hangt van van de datum van bestelling.

Besteld tot 1 juli 2023

Aftrekbaarheid:
Het niet-emissievrije voertuig valt onder de huidige formule rond aftrekbaarheid. De huidige maxima (100%) en minima (50% of 40% voor de voertuigen die minstens 200 g CO2 uitstoten, blijven eveneens behouden, op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert.

CO2-bijdrage:
Ook hier wordt de huidige formule behouden. Het bedrag mag niet minder zijn dan 20,83 euro per maand (x 1,3525 index in 2022, jaarlijks herzienbaar).

Besteld tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Aftrekbaarheid:
De huidige aftrekformules blijven behouden, maar de aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 geleidelijk teruggebracht (maximaal 75% in 2025). De maximale aftrek wordt jaarlijks met 25% verminderd om uit te komen op 0% in 2028. De minimale aftrek zal 0% worden, vanaf 2025.

CO2-bijdrage:

  • De bestaande formule voor de berekening van de CO2-bijdrage blijft behouden.
  • Vanaf 1 juli 2023 wordt dit bedrag echter vermenigvuldigd met een factor x 2,25. Deze factor zal in 2027 x 5,50 bedragen. 
  • Vanaf 2025 wordt het minimumbedrag bovendien geleidelijk verhoogd om in 2028 uit te komen op 31,15 euro per maand (x index 2028). Dit bedrag wordt telkens vermenigvuldigd in functie van het overeenkomstige jaar.
Besteld vanaf 2026

Aftrekbaarheid:
het voertuig is niet meer aftrekbaar.

CO2-bijdrage:
De hierboven geschetste regeling omtrent de verhoging van het minimumbedrag en de vermenigvuldiging van de factoren wordt ook hier toegepast. (In tegenstelling tot eerdere voorstellen is er geen sprake meer van een bijzondere werkgeversbijdrage van 38,07% op het voordeel van de bedrijfswagen.)

Fiscale aftrekbaarheid plug-in hybrids

Voor een plug-in hybride (PHEV), besteld vanaf 1 januari 2023, wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- en dieselkosten begrensd op 50%. De kosten voor elektriciteit vallen niet onder deze beperking. Met deze maatregel wordt het gebruik van elektromotoren en plug-in hybrides verder gestimuleerd.

Voor het overige blijft de plug in-hybride de regels van een van drie periodes van de niet-emissievrije voertuigen volgen.

Tot uw dienst.

Tot uw dienst.