Fiscale regels voor laadinfrastructuur

Nieuwe fiscale regels voor laadinfrastructuur

Eind 2021 heeft het Federaal Parlement de goedkeuring gegeven voor nieuwe regels rond de aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens en laadinfrastructuur.       

1. Voor ondernemingen

Ondernemingen kunnen op hun beurt genieten van een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van laadstations, onder deze voorwaarden:

 • Voor de afschrijvingen met betrekking tot investeringen in laadinfrastructuur die vrij toegankelijk is op (parkeer)terreinen van ondernemingen. Onder investeringen vallen : nieuwe laadstations, vervoerkosten, installatiekosten, (bv. kosten van plaatsing, van montage, van aansluiting aan energiebronnen, bekabelingswerken, …), kosten van studies, expertise, enz. Ook de kosten met betrekking tot de aanschaf en installatie van (een) elektriciteitscabine(s) die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking. Daarentegen zijn kosten die verband houden met de aanschaf en plaatsing van een huisbatterij niet bedoeld door deze maatregel.
 • Publiek toegankelijke laadpalen, ten minste tijdens de openingsuren en/of sluitingsuren van de onderneming.
 • Controle van de locatie en van de beschikbaarheid van de laadpalen door aanmelding bij de FOD Financiën of door vermelding op de website eafo.eu.
 • Geconnecteerd laadstation: de laadtijd en het laadvermogen moeten aangestuurd kunnen worden door een energiebeheersysteem.
 • 200% aftrekbaarheid van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en 150% van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024.
 • De afschrijving moet lineair over 5 jaar gebeuren.
 • De verhoogde aftrek wordt slechts toegekend vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is en bij de FOD Financiën werd aangemeld.

Indien de laadpaal ten laste wordt genomen van de werkgever is de laadpaal in hoofde van de werkgever volledig aftrekbaar maar dan geldt de aftrek voor de particulier niet meer.

fiscal info

2. Voor particulieren

Particulieren die thuis een laadpaal willen installeren, genieten van een belastingvermindering, onder deze voorwaarden:

 • De uitgaven van een thuislaadstation omvatten de door de belastingplichtige werkelijk betaalde uitgaven (inclusief btw) voor :
  - de aankoop in nieuwe staat van een laadstation en de plaatsing ervan. 
  - de uitgaven voor de keuring van de installatie.
  - uitgaven voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen in het kader van de installatie van een laadstation.
  - Een door de belastingplichtige zelf geplaatst laadstation komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.
 • De belastingvermindering wordt slechts verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk door de belastingplichtige werkelijk zijn betaald voor infrastructuur in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning.
 • Geconnecteerd laadstation: laadtijd en -vermogen moeten kunnen worden gestuurd.
 • Maximaal 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.
 • 45% belastingvermindering van 1 september 2021 tot 31 december 2022, 30% in 2023 en 15% van 1 januari 2024 tot 31 augustus 2024.
 • Installatie op het adres waar de belastingplichtige zijn woonplaats heeft gevestigd op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Groene stroom (via groene stroom contract en/of door hernieuwbare energie die ter plaatse wordt geproduceerd).   

Duurzame elektrische mobiliteit vereist alomvattende oplossingen.

Alle belangrijke informatie in één oogopslag.

Een antwoord op de meest
gestelde vragen