Volkswagen Assistance

Volkswagen Assistance.

Om te kunnen genieten van het recht op bijstand volstaat het dat uw Volkswagen volgens de voorschriften van de constructeur onderhouden en hersteld wordt door een erkende Volkswagen Service Partner. Uw Volkswagen Assistance bedraagt bij aanvang maximaal 24 maanden of 30.000 km afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt (12 maanden of 15.000 km voor de voertuigen die op CNG rijden, zie onderhoudsplan), maar wordt bij iedere Onderhoudsbeurt verlengd met dezelfde maximale duur of kilometerstand, steeds naargelang welk van de twee criteria het eerst bereikt wordt (voorbeeld: voor een nieuw voertuig geleverd op 15 januari 2018 heeft de eerste Onderhoudsbeurt plaatsgevonden op 15 november 2018 bij 28.750 km; u bent dus opnieuw gedekt door Volkswagen Assistance gedurende maximaal twee jaar of 30.000 km, d.w.z. tot 15 november 2020 of tot maximum 58.750 km); wij dringen sterk aan op de naleving van deze voorwaarde.

Indien deze voorwaarde niet strikt wordt nageleefd, zal Volkswagen Assistance slechts kunnen tussenkomen, op uw verzoek, mits financiële bijdrage van uwentwege. Indien u geen recht meer zou hebben op bijstand, dan kunt u dit recht terugkrijgen door een 'Onderhoudsbeurt' te laten uitvoeren in het erkende Volkswagen-netwerk.