Your browser is outdated!

For the best user experience, please update your browser.
co2

CO₂ uitstoot en brandstof verbruik - NEDC vs WLTP.

CO₂ uitstoot en brandstof verbruik - NEDC vs WLTP.

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO₂) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO₂) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.

Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO₂) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures. Sinds 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe voertuigen al goedgekeurd volgens de wereldwijde testprocedure voor geharmoniseerde lichte voertuigen (WLTP), een meer realistische testprocedure voor het meten van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot. Vanaf 1 september 2018 wordt de New European Driving Cycle (NEDC) in fasen vervangen door de WLTP.

Door de meer realistische testomstandigheden zullen het brandstofverbruik en de CO₂-emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de NEDC.

We zijn momenteel nog steeds wettelijk verplicht om de NEDC-cijfers te vermelden. In het geval van nieuwe voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP, zijn de NEDC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens.

Deze website, alsook de smartphone apps en afgeleide documenten tonen enkel NEDCcijfers (CO₂ uitstoot en brandstofverbruik).

In gevallen waarin de NEDC-cijfers zijn opgegeven als waarde-bereiken, verwijzen deze niet naar een bepaald afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypen met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires kunnen de relevante voertuigparameters veranderen zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica. En, kunnen in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl, van invloed zijn op brandstofverbruik, energieverbruik, CO₂-emissies en de prestaties van het voertuig. Het is mogelijk, als gevolg van aanpassingen tijdens de productie, dat dat de NEDC-cijfers opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig kunnen afwijken ten opzichte van deze op het gelijkvormigheidsattest bij levering van een voertuig.

Meer informatie over de verschillen tussen de WLTP en NEDC vindt u op :

Helder over uitstoot (BE) : http://helderoveruitstoot.be

FEBIAC WLTP publicatie (BE) : http://febiac.be/public/content.aspx?FID=713

Car Emissions Testing Facts (EU) : http://www.caremissionstestingfacts.eu

Hieronder vindt u de lijst van alle modellen in ons gamma met - ter indicatieve titel - de NEDC-waarden voor de CO2 uitstoot en brandstof verbruik. 

Volkswagen privéwagens voor particulieren

Volkswagen bedrijfsvoertuigen voor professionelen

D'Ieteren NV