Volkswagen Assistance

ID. Assistance

Om te kunnen genieten van het recht op ID. Assistance gedurende de 3 eerste jaren van het voertuig zonder kilometerbeperking, volstaat het dat uw Volkswagen ID. geregistreerd, onderhouden en hersteld wordt volgens de voorschriften van de constructeur door een erkende Volkswagen ID. verdeler.

Wij dringen sterk aan op de naleving van deze voorwaarden. Indien deze voorwaarden niet strikt worden nageleefd, zal ID. Assistance slechts kunnen tussenkomen, op uw verzoek, mits financiële bijdrage van uwentwege. Indien u geen recht meer zou hebben op bijstand, dan kunt u dit recht terugkrijgen door een 'Onderhoudsbeurt' te laten uitvoeren in het erkende Volkswagen ID.-netwerk.