Hulpsystemen.

Reisgezellen waar u op kunt rekenen.

Altijd aan uw zij: Volkswagens innovatieve rijhulpsystemen helpen u in het verkeer en maken uw dag veiliger en meer ontspannen.

Voor uw rijplezier.

Helpt u in het juiste spoor te blijven.

Het is moeilijk permanent geconcentreerd te blijven tijdens het rijden, vooral bij langere, eentonige ritten. Wanneer uw concentratie verslapt, is het risico dat u uw rijstrook onbedoeld verlaat groter. Lane Assist kan u helpen in het goede spoor te blijven.

Uw veiligheid ligt ons nauw aan het hart.

Detecteert gevaren vóór ze ontstaan.

Het rondomdetectiesysteem Front Assist meet constant de afstand tot uw voorligger en detecteert een te geringe afstand. Wanneer u in botsing dreigt te komen met uw voorligger kan Front Assist u binnen de systeemgrenzen helpen de kracht van de botsing tot een minimum te beperken of, idealiter, voorkomen dat er een botsing plaatsvindt. Het systeem bereidt het voertuig ook voor op een eventueel noodzakelijke noodstop.

Al uw manoeuvres vereenvoudigd.

Houdt achteraan een oogje in het zeil.

Wanneer u achterwaarts een parkeerplaats verlaat, waarschuwt Rear Traffic Alert u binnen de systeemgrenzen voor naderende voertuigen, en het kan de gevolgen van een dreigende botsing beperken door automatisch te remmen.