Geniet van een lage Total Cost of Use (TCU).

TCU staat voor Total Cost of Use. Dit is de som van alle kosten voor de techniek, het gebruik en de staat van de bedrijfswagen. En zo zijn er heel wat: de belasting op inverkeerstelling (BIV), de verkeersbelasting, de afschrijvingen, de interesten en de rente, de beheersvergoedingen, de verzekeringen, de vrijstellingen, de herstellings- en onderhoudskosten, de brandstof, de herstellingskosten op het einde van het contract, de kosten voor een vervangwagen, de CO2-bijdrage, de niet-aftrekbare btw, de fiscale aftrekbaarheid, de verbrekingsvergoedingen en de meer dan contractueel voorziene gereden kilometers.

Volkswagen biedt een van de laagste TCU’s op de markt. Dat komt door de volgende elementen:

De restwaarde van de bedrijfswagen. Die hangt af van verschillende factoren: het merkimago, de reputatie van het model, de commerciële politiek en de verhouding tussen vraag en aanbod op het moment dat de bedrijfswagen doorverkocht wordt. Elke Volkswagen heeft een restwaarde die boven het gemiddelde ligt.

De werkingskosten. Dit betreft onderhoud en herstellingen, banden, verzekering, verkeersbelasting, BIV, vervangwagen, pechverhelping... Volkswagen heeft heel competitieve werkings- en onderhoudskosten, die lager zijn dan de kosten van premiummerken.

De financiering. Die wordt bepaald door de aankoopprijs: de exacte cataloguswaarde plus gekozen opties, waarvoor Volkswagen voordelige packs biedt. De financiële kosten zijn altijd geïntegreerd in de maandaflossingen, op welke manier dan ook, of de wagen nu gekocht is met cash geld, op krediet of via leasing.

Brandstof- en fiscaliteitskosten. Met de huidige WLTP-normen kan het verbruik en de CO2-uitstoot van een wagen berekend worden, die als basis dienen voor de fiscaliteit van die wagen. Door nieuwe technologieën, zoals elektrische motoren, plug-inhybrides en wagens op aardgas, houdt Volkswagen de fiscale impact heel laag.