Geniet van uitgebreide garanties.

Gemoedsrust is belangrijk wanneer u een bedrijfswagen kiest. En dat bieden we in overvloed.

Gewone garanties

  • 2 jaar garantie zonder kilometerbeperking
  • 3 jaar garantie op de koetswerkkleur
  • 12 jaar garantie tegen roest van het koetswerk
  • 2 jaar garantie op herstellingen die uitgevoerd zijn in het officiële netwerk. Stukken en man-uren.

Mobiliteitsgarantie

Om te genieten van de mobiliteitsgarantie dienen de onderhoudsbeurten en de herstellingen uitgevoerd te worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant of de Volkswagen-richtlijnen binnen de Volkswagen-organisatie.

De Mobiliteitsgarantie weerspiegelt het vertrouwen dat wij hebben in de betrouwbaarheid van onze wagens en in de kwaliteit van de service die verleend wordt door de Volkswagen Service Partners.

Deze garantie is onbeperkt in de tijd en in aantal kilometers, en blijft dus geldig gedurende de volledige levensduur van de wagen. Dit heeft als doel de nadelige gevolgen te beperken die kunnen voortvloeien uit een plotse panne die de immobilisatie van het voertuig tot gevolg heeft.

De volgende kosten worden gedekt door de Mobiliteitsgarantie :

  • De depannage van de wagen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
  • Indien nodig het slepen naar de Volkswagen Service Partner van uw keuze. Behalve bij een lekke band of in het buitenland (dichtstbijzijnde Volkswagen Service Partner).
  • Een vervangwagen, met een maximum van 3 dagen.* Of, als alternatief voor de vervangwagen, een hotelovernachting, inclusief ontbijt, voor alle inzittenden van de wagen.*

Wecare

Wecare is een onderhoudscontract dat de kosten voor onderhoud, mechanische en elektrische herstellingen en slijtage* van uw wagen dekt. Het omvat eveneens een technische bijstand waarmee u vergoed wordt voor kosten die niet door de Mobiliteitsgarantie gedekt worden (ongeval, diefstal, enz.)

 

*Niet geldig voor banden tenzij u hier als Fleet-klant exclusief voor intekent.