--:--
1
--:--
1
--:--
1
Volkwagen Zero-logo

We staan voor de grootste uitdaging in de geschiedenis van ons bedrijf.  Misschien wel de grootste in de geschiedenis van de mobiliteit: we nemen onze verantwoordelijkheid op voor ons aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot. 

Daarom sluiten wij ons aan bij het klimaatakkoord van Parijs - met de doelstelling om tegen 2050 een CO2-neutraal2 bedrijf te worden. Om dit te bereiken zullen we veranderingen doorvoeren.

Wij zullen een nieuwe weg inslaan.

En wij willen iedereen aan deze beweging laten deelnemen - met een waaier aan innovatieve aandrijvingen. Opdat u uw eigen weg naar minder uitstoot kunt vinden. Enkel zo kunnen we allemaal samen een gemeenschappelijk doel bereiken. 


Dat is onze weg naar nul uitstoot. En die begint hier.

Luchtbeeld: auto rijdt op een weg door een bos.

De eerste CO2-neutraal2 geleverde Volkswagen: De zuiver elektrische ID.3

De VW ID.3 voor een veld

De zuiver elektrische ID.3 is de eerste Volkswagen aller tijden die niet alleen CO₂-neutraal2 geproduceerd wordt, maar ook met een CO₂-neutrale balans2 aan u geleverd wordt. Bij de productie zetten we in op energie-efficiëntie en het gebruik van groene stroom.

Emissies worden, waar mogelijk, vermeden. Het aandeel van de uitstoot tijdens de productiefase, die niet op korte termijn kan worden vermeden, wordt geleidelijk verminderd en tot die tijd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten gecompenseerd. Als eerste klimaatbeschermingsproject ondersteunen we onze partner Permian Global in het Kantigan Mentaya-project bij de bescherming van 149.800 hectare Indonesisch regenwoud, dat een hoge mate van CO2 absorbeert.

En na de levering? Dan helpen wij u om op lange termijn uitstootarm met uw ID.3 te rijden. Met flexibele aanbiedingen voor het opladen met groene stroom. Voor u betekent dit: zuiver elektrisch optrekken zonder een slecht geweten.  Autorijden voelde nog nooit zo goed.

Veelzijdig: onze aandrijftechnologieën

De toekomst van de mobiliteit moet uitstootvrij zijn. En niet alleen voor enkelingen, maar voor iedereen. Daarvoor hebben we een breed scala aan aandrijftechnologieën nodig, die betere prestaties leveren en minder verbruiken. En die het beste bewijs zijn dat iedereen op zijn eigen manier een verschil kan maken.

De ID.4 staat in een bos, met een vrouw en twee kinderen in zijn buurt.

De e-aandrijvingstechnologie van de zuiver elektrische ID.3 en ID.4

Twee veelzijdige voertuigsegmenten, een uniek aandrijvingsconcept, een geheel nieuw rijgevoel.

  • CO₂-neutrale2 productie en levering
  • Maximaal koppel van bij het begin voor rijplezier zonder compromissen
  • Zee van ruimte dankzij het modulaire platform voor elektrische aandrijving MEB
Vrouw zit voor een VW Tiguan, die aan het opladen is aan een wallbox.

De plug-inhybride aandrijving

Dubbele aandrijving voor efficiënt rijplezier met onze eHybrides.

  • Vermogen vermenigvuldigd, verbruik verminderd dankzij elektro- en TSI-motor
  • Efficiënt onderweg dankzij de E-modus met elektrisch rijbereik voor dagelijks gebruik
  • Dubbel zoveel rijplezier dankzij de krachtige GTE-modus met 'Boost'
Vue latérale et arrière d’une VW Golf eTSI.

De Mild Hybrid-aandrijving

Een nieuwe vorm van efficiëntie met geëlektrificeerde TSI-benzinemotor: de eTSI.

  • Zuiniger onderweg dankzij opgeslagen kinetische energie en freewheelfunctie
  • Comfortabeler en levendiger rijgevoel in bijna elke rijsituatie
  • Meer plezier bij het wegrijden dankzij krachtige elektrische ondersteuning

Samen voor meer klimaatbescherming

Op weg naar uitstootvrije mobiliteit telt elke stap. Daarom werken wij aan een vermindering van de uitstootwaarden over de hele waardeketen en aan de ontwikkeling van nieuwe standaarden voor mens en omgeving.

Auto's en vrachtwagens rijden over een brug

Optimalisatie van onze leveringsketen

We willen ook eerder in de leveringsketen het gebruik van groene stroom en gerecycleerde materialen bevorderen. Gezien het grote aantal componenten, leveranciers en onderleveranciers is dit een zeer complexe taak die we met man en macht aanpakken. Zo hebben we onze leveranciers bijvoorbeeld verplicht om groene stroom te gebruiken voor de productie van batterijcellen. Wij beschouwen de compensatie van CO2-uitstoot via gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten als een onmiddellijke maatregel voor onvermijdelijke uitstoot en een stap in de richting van een emissievrije toekomst.

Elli Naturstrom uit waterkracht

Groene stroom voor onze fabrieken

Ook de productie van voertuigen verbruikt energie. We werken aan een verdere vermindering van de CO2-uitstoot van onze fabrieken wereldwijd. Concreet willen we de CO2-uitstoot van onze fabrieken tegen 2025 halveren (ten opzichte van 2010). Dit bereiken we bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op groene stroom in energie-efficiënte sites. Zo komen we stap voor stap dichter bij ons doel om een CO2-neutraal2 bedrijf te worden.

Uw browser blijkt niet up-to-date te zijn.

Het kan zijn dat onze website hierdoor niet optimaal werkt.
We raden u een update van uw webbrowser aan!

De nieuwste versie staat telkens en overal garant voor een goede internetervaring.

Bedankt voor uw bezoek en veel plezier,
uw Volkswagen-team.