A VW service employee is checking the oil level of a VW car

De ene olie is de andere niet: motorolie van Volkswagen zorgt voor topprestaties.

De ene olie is de andere niet: motorolie van Volkswagen zorgt voor topprestaties.

De juiste olie is als een vloeibaar onderdeel, onontbeerlijk voor uw motor die hij beschermt en toelaat te presteren. Ontdek hier hoe u de geschikte motorolie vindt en wat men bedoelt met 0W-20 of 0W-30.

Veel meer dan standaard.

Innovaties die voortdurend tot aan de grenzen van het presteren worden geoptimaliseerd en standaardgegevens en specificaties ver overtreffen: onze hoogpresterende motoroliën.

Originele hoogpresterende motorolie LongLife III van Volkswagen.

VW Genuine High Performance Engine Oil LongLife III FE bottle of oil

Maakt de wisselintervallen groter: speciaal ontwikkeld voor uw motor.

 • Op maat van uw Volkswagen:
  voor ingeschreven motoren met VW-norm 504.00 en 507.00.
 • Bespaart brandstof:
  efficiënter door minder wrijving, verlengt bovendien de levensduur van de motor.
 • Maakt de wisselintervallen groter:
  door langeduurstabiliteit en verminderd koolstofgehalte en viscositeitindex 5W-30, eveneens bij diesels met partikelfilter.
 • Behoeft geen verdere toevoegingen:
  de additieven houden de motor zuiver en verhinderen de vorming van olieslib.

Voorbeeld voor de samenstelling van een LongLife olie.

 • 1% bescherming tegen slijtage
 • 3% additievencomponenten
 • 3% wasactieve additieven
 • 5% vuilbindende additieven
 • 10% vloeiverbeteraar
 • 78% synthetische basisolie

Originele Fuel Economy motorolie LongLife IV van Volkswagen.

VW Genuine Fuel Economy Engine Oil LongLife IV FE bottle of oil

Onmiskenbaar: dankzij de unieke groene kleur van de olie.

De ene olie is de andere niet: LongLife IV voldoet aan alle vereisten van de nieuwe generaties benzine- en dieselmotoren met partikelfilters met ruime service-intervallen. 

 • Op maat van uw Volkswagen:
  voor ingeschreven motoren met VW-norm 508.00 en 509.00. 
 • Beschermt uw motor:
  dankzij gereduceerd asgehalte en viscositeitsindex 0W-20 die ook bij lage temperaturen voor de juiste consistentie zorgt.
 • Behoeft geen verdere toevoegingen:
  de additieven houden de motor zuiver en verhinderen de vorming van olieslib.
 • Is geschikt voor de wagen die korte afstanden aflegt:
  door minder wrijving en verminderde weerstand van de olie in de motor.

Tijd om de olie te wisselen? De service-intervalaanduiding op het display herinnert u eraan.

An oil change in the workshop – stay mobile with the right oil

Wanneer het tijd is voor de oliewissel, vindt u terug in uw instructieboekje. Men onderscheidt twee soorten interval bij de oliewissel.

 • Flexibele service:
  na een flexibele service-intervalaanduiding maar ten laatste na twee jaar of 30.000 km.   
 • Vaste service:
  om de 15.000 km maar minstens een keer per jaar.

Belangrijk: vele korte afstanden of koudstarten kunnen de intervallen inkorten.

Waarschuwingslampjes.

Ook de beste motorolie beschermt uw motor alleen bij het juiste inhoudspeil. Te weinig olie: metaal wrijft over metaal en kan de motor beschadigen. Te veel olie: hij kan in de verbrandingsruimte terecht komen en de katalysator beschadigen. Controleer daarom regelmatig het oliepeil.

Yellow VW warning light: Engine oil level too low or engine oil level faulty

Motoroliepeil te laag of motoroliesysteem verstoord.

 • Brandt: motoroliepeil te laag.
  Motor uitschakelen en motoroliepeil controleren.
 • Flikkert: storing in het motoroliesysteem:
  Een professional opzoeken en de motoroliesensor laten controleren.
Red VW warning light: Engine oil pressure too low

Te lage motoroliedruk.

 • Motor uitschakelen en oliepeil meten.
 • De lampjes flikkeren nadien nog steeds?
  Om schade te voorkomen, de motor dadelijk weer uitschakelen en u tot een professional wenden.

Ideaal om mee te nemen op langere ritten: de éénliterverpakking van Volkswagen. Gewoon mee in de koffer.

Net op vakantietrajecten neemt u best 1 l van de vereiste kwaliteit mee in de auto omdat de LongLife III-olie volgens VW-normen 504.00 en 507.00 en LongLife IV-olie volgens VW-normen 508.00 en 509.00 niet overal verkrijgbaar zijn.

De waardevolle additieven in het recipiënt zijn de vitamines en spoorelementen voor uw motor. In de originele gesloten verpakking mag de motorolie minstens vier jaar worden bewaard.

Steeds 1 l olie bij de hand.

Oliepeil correct meten.

Wie rijdt met een te laag oliepeil, schaadt de motor. Te veel motorolie is ook schadelijk. Hoe het oliepeil juist wordt gemeten, leest u hier.

1

Rijd uw Volkswagen minstens 10 km warm.

Illustration of a VW car and the advice to drive ten kilometers
2

Parkeer uw voertuig op een vlak stuk (waterpas) en schakel de motor uit. Vervolgens twee minuten laten staan, zodat de warme olie zich in de oliecarter kan verzamelen.

Illustration of a VW car and the advice to switch off the engine
3

Open de motorkap en trek de oliepeilstok eruit.

Illustration of a VW car with open bonnet and the advice to remove the oil dipstick
4

Maak de oliepeilstok schoon met een doek dat geen vezels afgeeft.

Illustration of an oil dipstick and the advice to clean it
5

Steek vervolgens de peilstok langzaam in de meetopening om geen oliegolf te veroorzaken.

Illustration of an oil dipstick and the advice to insert it in the measuring opening
6

Trek de oliepeilstok er voorzichtig weer uit en lees het oliepeil af. De film olie moet tussen de minimum- en maximummarkering liggen. Is dat het geval, dan kunt u de oliepeilstok volledig terugsteken en tevreden verder rijden. Anders motorolie bijvullen of een professional contacteren.

Illustration of different oil levels and their assessments

Viscositeit: FAQ’s.